Od 1. ?ervence 2010 budou probhat trnikky nsledn?:

Pond?l a st?eda budou trninky od 16:00 do 17:30, s tm e pokud nebude p?tomen dn z trenr?, pov?? trninkem sm sebe n?kter z rodi??. V ptky p?islibil veden trninku trenr Pepa Dobr ml.

Pepa ?kal e kdy jsou ty horka tak v kad ptek 17:45 sraz do 18:00 je rozcvi?ka a pak do 19:00 je fotblek

Pokud kter koli dt? bude v ?acech trnink? p?tomno v Chropyni a nebude mt co na prci m?lo by se trninku z??astnit .


Od 16.8.201, co je pond?l, budou trninky pod vedenm trenr? tak jako do 1.7.2010 tedy pond?l, st?eda a ptek v dob? od 16:00 do 17:30.